Inschrijvingen


Inschrijvingen
Een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek wordt op prijs gesteld; u kunt contact opnemen met de directeur van De Leest:  
deleest@stichtingleersaam.nl of telefonisch 076-5012603

OBS De Leest
t.a.v. Directie
Gruiterstraat 1
4871 KS Etten-Leur

 
Aanmelding en inschrijving 4- jarige nieuwe kleuters
Belangstellende ouders / verzorgers  worden uitgenodigd voor een rondleiding in het brede schoolgebouw en een persoonlijk gesprek over het onderwijsconcept van De Leest met de directie.

De directie schrijft de kleuter in d.m.v. een inschrijfformulier. De ouder / verzorger geeft aan dat informatie opgevraagd kan worden bij de afleverende instantie, zoals een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf.

'Victor de verkenner'                             
Heeft u een zoon of dochter tussen de 3,5 en 4 jaar oud? Dan hebben wij een prachtig nieuw initiatief voor u: Victor de Verkenner. In onze Victor de Verkenner-klas mogen kinderen vanaf 3,5 jaar elke week een dagdeel komen oefenen op school onder leiding van een pedagogisch medewerker van Kober. Dit bieden we u geheel kosteloos aan. 
In een klaslokaal of ruimte van school mogen de kinderen fijn komen spelen en wennen. De kinderen maken kennis met het schoolgebouw, de structuren van school en de ritmes van de schooldag. Ook leren ze al nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen die straks ook allemaal in de kleuterklassen van De Leest zullen gaan starten. Zo zorgen we echt voor een doorgaande lijn!
Voorwaarden voor deelname: U kunt uw kind inschrijven middels het aanmeldformulier van school. Heeft u interesse? Neem even contact op met Yvonne van Haaren via: 076-5012603 of deleest@stichtingleersaam.nl 
Folder Victor de Verkenner 1
Folder Victor de Verkenner 2

We hopen u snel te zien! 
                                                                                                                                                                                                                                       

Introductiegesprek kleuterklas
Ongeveer 4 à 6 weken voor de 4de verjaardag van de kleuter worden de ouders door de toekomstige leerkracht uitgenodigd voor een introductiegesprek. Zij kunnen in dit gesprek o.a. aangeven of de kleuter moet overblijven, wie hem / haar komt brengen en halen en/ of andere bijzonderheden, die belangrijk zijn voor de eerste opvang van het kind. De leerkracht noteert dit op het introductieformulier.
Tijdens dit introductiegesprek wordt  een afspraak gemaakt voor 2 "proefmomenten".

De dag nà de vierde verjaardag gaat de leerling in principe elke dag naar de basisschool. De jongste kleuters zijn op vrijdag vrij.
Het 4- jarige kind is tot aan zijn 5e verjaardag nog niet leerplichtig, maar voor zijn /haar  ontwikkeling  is het belangrijk dat hij/zij elke dag naar school komt. De leerling zal zich dan het snelst op zijn /haar gemak voelen.
In het begin komt het soms voor dat de dag te intensief en/of te lang is en dan kan er geadviseerd worden een enkele middag extra rust in te bouwen.

Na ca 6 weken evalueert de leerkracht de start van de leerling in het leerlingvolgsysteem. Ouders worden hierover alleen geïnformeerd als er problemen zijn. Leerlingen uit groep 1 zijn iedere vrijdag vrij, leerlingen uit groep 2 incidentieel (zie kalender).
Leerlingen die in groep 1 zitten, maar in de maand oktober, november, december 5 jaar worden, kunnen vanaf januari ook op vrijdag de school bezoeken.
 
Instapmomenten van 4 jarige kleuters
Als de kleuter in de zomervakantie jarig is, komt hij/zij de 2e dag na de vakantie voor de eerste keer op school. Eventueel in overleg met de leerkracht eerst nog “proefmomenten” of in etappes.
Als het schooljaar start in september en de kleuter viert die maand zijn / haar 4e verjaardag, dan is zij/ hij welkom vanaf de 2e dag van het schooljaar. In overleg met de leerkracht kan dit ook in de loop van de eerste week.

Dit geldt niet voor januari of een andere maand. Een kind wat jarig is op bijv. 10 januari komt op 11 januari naar school.
Wel is er het recht op de “proefmomenten” in overleg met de leerkracht.
In de laatste maand van het schooljaar, stromen er geen nieuwe 4-jarige kleuters meer in. Zij kunnen in overleg met de PSZ op de peuterzaal blijven en zullen starten aan het begin van het nieuwe schooljaar.
 
Schoolgewenning
Schoolgewenning is volgens de Wet mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Deze gewenning geldt voor maximaal 5 dagdelen, die al of niet aaneengesloten behoeven te zijn. In geval van schoolgewenning wordt steeds met de betreffende leerkracht een afspraak gemaakt.
Op De Leest worden 2 gewenningsmomenten afgesproken. Een kleuter, die 4 jaar wordt, heeft rond zijn verjaardag veel indrukken te verwerken (jarig zijn, afscheid nemen op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en voor het eerst hele dagen naar school) en dan zijn 2 momenten voldoende.
De overgang van kinderopvang naar school is voor sommige kinderen erg groot. De kinderen doen de eerste tijd zo veel indrukken op dat hele dagen school voor sommigen te vermoeiend is. In deze gewenningsperiode wordt soms halve dagen school geadviseerd.

De school gaat er van uit dat uw kind zindelijk is. Hiermee wordt bedoeld, dat uw kind overdag zelfstandig naar het toilet kan gaan. Is dit niet het geval, dan moet u dit melden bij de school. Vaak wordt het advies gegeven contact op te nemen met de GGD.