Medezeggenschap


2020-2021
MR vertegenwoordiging
 
Oudergeleding
Jennifer Boerse Nobel (voorzitter)
Marieke Stuyts
Ronald Theuns
Saida Lachkar (GMR)

Lerarengeleding
Angela van Oers (secretaris)
Inge Verbon
Rixt Kalis
Marloes Jongeneelen

Ester van Beek (GMR)

Directie
Kim Koijen

De MR vergaderingen zijn openbaar. Laat het even weten als u komt.

U kunt de MR mailen: mrdeleest@outlook.com

Voor de agenda/notulen klikt u op onderstaande link:

Schooljaar 2020-2021
Activiteitenplan 2020-2021
Agenda 05-10-2020

Notulen 05-10-2020
Agenda 08-12-2020
Notulen 08-12-2020
Agenda 03-02-2021

Notulen 03-02-2021
Agenda 08-04-2021


Schooljaar 2019-2020
Notulen MR 30-06-2020
Notulen MR 25-05-2020
Notulen MR 13-02-2020
Notulen MR 17-12-2019
Notulen MR 07-10-2019
Activiteitenplan 2019-2020
Jaarverslag 2019-2020

Schooljaar 2018-2019
Notulen MR 21-05-2019
Notulen MR 25-03-2019
Notulen MR 01-10-2018
Notulen MR 
27-11-2018

Notulen MR 30-01-2019