Medezeggenschap


2020-2021 MR vertegenwoordiging

Oudergeleding
Jennifer Boerse Nobel (voorzitter)
Marieke Stuyts
Ronald Theuns (GMR)

Lerarengeleding
Inge Verbon
Rixt Kalis
Marloes Jongeneelen (secretaris)

Ester van Beek (GMR)

Directie
Yvonne van Haaren

De MR vergaderingen zijn openbaar. Laat het even weten als u komt.

U kunt de MR mailen: mrdeleest@outlook.com

Voor de agenda/notulen klikt u op onderstaande link:

Schooljaar 2021-2022
Notulen 21-04-2022
Notulen 09-02-2022
Notulen 11-10-2021


Schooljaar 2020-2021
Notulen 14-07-2021
Notulen 10-05-2021
Notulen 08-04-2021
Notulen 03-02-2021
Notulen 08-12-2020
Notulen 05-10-2020
Activiteitenplan 2020-2021


Schooljaar 2019-2020
Notulen MR 30-06-2020
Notulen MR 25-05-2020
Notulen MR 13-02-2020
Notulen MR 17-12-2019
Notulen MR 07-10-2019
Activiteitenplan 2019-2020
Jaarverslag 2019-2020

Schooljaar 2018-2019
Notulen MR 21-05-2019
Notulen MR 25-03-2019
Notulen MR 01-10-2018
Notulen MR 
27-11-2018

Notulen MR 30-01-2019