Medezeggenschap


2017-2018
MR vertegenwoordiging
 
Oudergeleding
Marieke Stuyts (GMR vertegenwoordiger)
Marcel Brounne
Jennifer Broerse-Nobel (voorzitter)
Gerd-Jan Frijters (secretaris)

Lerarengeleding
Angela  van Oers
Inge Verbon
Jannie Vergouwen

Ester van Beek

Directie
Kim Koijen

De MR vergaderingen zijn openbaar. Laat het even weten als u komt.

U kunt de MR mailen: mrdeleest@outlook.com

Voor de notulen klikt u op onderstaande link:

Schooljaar 2017-2018
Notulen MR 30-11-2017

Notulen MR 20-09-2017

Schooljaar 2016-2017
notulen MR 13-04-2017

notulen MR 26-09-2016
Jaarplan MR 2016-2017
uitslag MR verkiezingen 2016-2017

Schooljaar 2015-2016
Jaarverslag MR 2015-2016
notulen MR 28-06-2016
notulen MR 25-04-2016
notulen MR 10-03-2016
notulen MR 03-02-2016
notulen MR 14-12-2015

notulen MR 5-11-2015

Schooljaar 2014-2015

notulen MR 21-04-2015
notulen MR 01-09-2014