Medezeggenschap


2020-2021 MR vertegenwoordiging

Oudergeleding
Ronald Theuns (GMR)
Lieke van Dorst
Thuké van Doorn 

Lerarengeleding
Inge Verbon
Esther Pellis


Ester van Beek (GMR)

Directie
Yvonne van Haaren

De MR vergaderingen zijn openbaar. Laat het even weten als u komt.

U kunt de MR mailen: mrdeleest@outlook.com

Voor de agenda/notulen klikt u op onderstaande link:

Schooljaar 2022-2023
Notulen 10-10-2022


Schooljaar 2021-2022
Notulen 21-04-2022
Notulen 09-02-2022
Notulen 11-10-2021


Schooljaar 2020-2021
Notulen 14-07-2021
Notulen 10-05-2021
Notulen 08-04-2021
Notulen 03-02-2021
Notulen 08-12-2020
Notulen 05-10-2020
Activiteitenplan 2020-2021