Oudervereniging


De oudervereniging is groep ouders, die het team van leraren ondersteunt bij het organiseren van activiteiten op school.
 

Samenstelling oudervereniging 


Voorzitter:
Lilian Santbergen
Penningmeester:
Dennis Stuyts
Secretaris:
Susan Beenhakker
Hanne de Ruiter
Madeleine Bos
Helen Boeren  
Astrid Smits
Peggy Hazelaar
Ingrid Zeelte
Jolanda Koopman  
Sandra van Leeuwen
Maaike Jorissen
Susan Otto
Vera Nooijens  
Melissa Reith 


Emailadres: ovdeleest@outlook.comData+notulen vergaderingen 2019-2020


Notulen vergadering 1


Ouderbijdrage


De oudervereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt aangewend voor de kinderen op school o.a. voor gezellige activiteiten en additionele leermiddelen.
 
De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 35,00 per kind, dit bedrag is inclusief de kosten voor de schoolreis. * Is uw kind na de Kerstvakantie ingeschreven dan is de ouderbijdrage € 27,00 per kind.

* Het bedrag voor de groep 8 leerlingen is afwijkend i.v.m. het schoolkamp.
 
Rekeningnummer van de oudervereniging is; NL09RABO014.87.20.293
t.n.v. Oudervereniging OBS De Leest te Etten-Leur

Brief ouderbijdrage groep 1 t/m 7
Brief ouderbijdrage groep 8


Begroting 


Begroting activiteiten ouderverenigingJaarrekening


Jaarrekening 2018-2019

 

Emailadres: ovdeleest@outlook.com

Natuurlijk mag U ons ook altijd aanspreken op het schoolplein!


Activiteitenlijst 2019-2020


Activiteit
 
OV
 
Leerkrachten 
 
Mail
 
Sport en speldag kleuters Jolanda + Lilian Simone + Rixt + Robby  
Schoolfotograaf Hanne + Ingrid    
Sinterklaas Susan + Melissa Simone + Kayleigh + Kim H + Rixt  
Kerst (avond) Hanne + Jolanda Neeltje + Fatima + Linda  
Carnaval Peggy + Susan O. Mireille + Joëlle  
Koningsspelen/sportdag Sandra + Vera Robby + Dirkje  
Leestfeest Ingrid + Astrid Simone + Inge + Kim H  
Kamp groep 8 Begeleiding op aanvraag school Ester + Lisanne + Joëlle + Janny  
Avondvierdaagse Madeleine + Susan O. Kim K  
Schoolreis groep 1 t/m 7 Lilian + Dennis + Susan Simone + Neeltje + Fatima  
Uitglijden Helen + Maaike Simone + Rixt