Oudervereniging


De oudervereniging is groep ouders, die het team van leraren ondersteunt bij het organiseren van activiteiten op school.
 

Samenstelling oudervereniging 


Voorzitter:
Lilian Santbergen
Penningmeester:
Dennis Stuyts
 
Secretaris:
Susan Beenhakker
 
Hanne de Ruiter
Madeleine Bos
Helen Boeren  
Astrid Smits  
Peggy Hazelaar
Ingrid Zeelte
Jolanda Koopman  
Sandra van Leeuwen  
Maaike Jorissen  
Susan Otto  
Vera Nooijens  
Melissa Reith   


Emailadres: ovdeleest@outlook.comData+notulen vergaderingen 2019-2020


 


Ouderbijdrage


De oudervereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt aangewend voor de kinderen op school o.a. voor gezellige activiteiten en additionele leermiddelen.
 
De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op € 35,00 per kind, dit bedrag is inclusief de kosten voor de schoolreis. * Is uw kind na de Kerstvakantie ingeschreven dan is de ouderbijdrage € 27,00 per kind.

* Het bedrag voor de groep 8 leerlingen is afwijkend i.v.m. het schoolkamp.
 
Rekeningnummer van de oudervereniging is; NL09RABO014.87.20.293
t.n.v. Oudervereniging OBS De Leest te Etten-Leur

Brief ouderbijdrage groep 1 t/m 7
Brief ouderbijdrage groep 8


Begroting 


2018-2019: Begroting activiteiten ouderverenigingJaarrekeningJaarrekening

 

Emailadres: ovdeleest@outlook.com

Natuurlijk mag U ons ook altijd aanspreken op het schoolplein!


Activiteitenlijst 2019-2020


Activiteit
 
OV
 
Leerkracht
aanspreekpunt
Mail