Passend Onderwijs


Ieder kind is anders. Uw kind ook en daarom verdient het passend onderwijs. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden hebben scholen zorgplicht. Scholen werken daarbij samen in een regio. Onze school valt onder het samenwerkingsverband RSV Breda e.o, OOK. Dit samenwerkingsverband zorgt ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen in onze regio.

Zorgplicht scholen
Scholen moeten ervoor zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft, altijd een passende plek krijgt. Dit heet zorgplicht. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:
- de eigen school;
- een andere reguliere school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden;
- een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het samenwerkingsverband RSV Breda eo, OOK
De basisscholen in de regio Breda en omstreken (regio PO-30-03) vormen een samenwerkingsverband: het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving, optimale onderwijskans: het RSV Breda eo, OOK. Dat zijn niet alleen de scholen in de gemeente Breda, maar ook die in Chaam (deel van de gemeente Alphen-Chaam), Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout en Zundert. De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken samen ervoor te zorgen dat alle kinderen in de regio Optimale Onderwijskansen krijgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RSVBreda: www.rsvbreda.nl

Welke vormen van speciaal onderwijs vallen onder het passend onderwijs?
Het speciaal onderwijs (SO) in Nederland is ingedeeld in vier groepen, zogenaamde clusters. Elk cluster verwijst naar een expertise voor leerlingen die daar op school zitten.

De vier SO-clusters:
SO-cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking
SO-cluster 2: scholen voor kinderen met gehoor-, taal-, of spraakproblemen en voor kinderen met ernstige communicatieve beperkingen
SO-cluster 3: scholen voor kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en voor langdurige zieke kinderen
SO-cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige psychiatrische stoornissen of gedragsproblemen.

De clusters 3 en 4 vallen onder het samenwerkingsverband passend onderwijs van de regio. De clusters 1 en 2 zijn landelijk georganiseerd, maar die scholen leveren bijdragen aan het passend onderwijs in de regio. En dan is er nog het speciaal basisonderwijs (SBO). Dat wordt niet gerekend tot het speciaal onderwijs. Deze vorm van onderwijs valt onder het regulier basisonderwijs (BaO) en ook deze scholen maken deel uit van het samenwerkingsverband OOK