Kanjertraining


Kanjerschool
Op onze school werken we met de kanjermethode. Een doorgaande lijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8. De kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De kanjerregels zijn hiervoor het uitgangspunt:


Twee werelden
De kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen elkaar recht willen doen en de ‘wereld van angst en wantrouwen’ waarbij dit niet het geval is. De Kanjertraining geeft aan dat ongeveer zo’n 20% van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar anderen te kijken. Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen. De kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten: ‘Zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht’.
 
De Kanjerpetten
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petten met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen we dat binnen de kanjertraining dat je een ‘drager bent van de witte pet’. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en je durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren met verschillende kleuren petten:


Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier en vertoon je leiderschapsgedrag. Je kunt tevens je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een heel positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je kunt goed relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een heel positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een positieve en rustige manier weten te reageren.

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is dat het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar, de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je de drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Wat streven we na?

Kinderen:
- kunnen zichzelf goed voorstellen
- denken positief over zichzelf
- kunnen zeggen: er zijn mensen die van me houden
- kunnen zeggen: niet iedereen is vriend(in) en dat is prima
- kunnen feedback geven aan anderen
- kunnen kritiek/feedback aannemen van anderen
- kunnen in vervelende situaties vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen
- kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer
- kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen oplossen, maar steun zoeken bij bekenden
 
Daarnaast werken we aan:
- vergroting van eigenwaarde
- groepsdynamiek in de klas
- normen en waarden
- contactherstel / verbetering van contact tussen ouders en school, ouders en kind, kind en leerkracht en kinderen onderling
 
Wat doet de kanjer nu precies?
De Kanjer doet normaal. Hij komt voor zichzelf op zonder anderen te kwetsen of bang te maken. Hij geeft zijn mening, komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. Een kind dat assertief is maar niet agressief en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven. Hier hoort de witte pet bij. Een kanjer komt op voor zichzelf en voor anderen, luistert naar een tip en kan ook inschatten op welke momenten het niet verstandig is een eigen mening hardop te verwoorden. Wat doet een Kanjer dan precies? Een Kanjer? Die doet gewoon gewoon!