Uitgangspunten van De Leest


Over onze school
Op basisschool De Leest is iedereen welkom. De Leest bestaat sinds 2008 en is dus nog relatief jong!
Dit gaf ons de kans om onze school op een eigentijdse manier vorm te geven. Onderstaand leest u hoe.

Dit zijn wij: Open
We zijn toegankelijk en werken graag samen. We gaan op een eerlijke manier met kinderen en ouders in
gesprek over de ontwikkeling en informeren transparant en helder. We luisteren met aandacht naar
andere standpunten en meningen. Samen bereiken we het meest! 

Dit zijn wij: Betrokken
We verwelkomen dagelijks ieder kind persoonlijk en hebben aandacht voor ieder individu. We zien interesses
en talenten en spelen daarop in. Ouders betrekken we bij het aanbod in de groep en resultaten van hun kind. 
Zo bent u altijd op de hoogte!

Dit zijn wij: Trots
We zijn trots op de school, op de kinderen en op elkaar. Wij benoemen kwaliteiten en spreken waardering uit.
De kinderen mogen hun talenten laten zien. We zijn positief over de school en de kinderen. 

Dit zijn wij: In beweging
De wereld verandert en wij veranderen mee. Wij zoeken steeds meer naar manieren om ons onderwijs nog
beter vorm te geven. We creëren "bewegingsruimte" door bijvoorbeeld flexibel gebruik te maken van methodes.
Er is ruimte om de leerstof aan te passen aan de groep en het kind. In beweging komen brengt energie.
Dat doen we ook letterlijk: tussendoor bewegen om weer met energie te kunnen leren. 

Dit zijn wij: Betekenisvol
Leerstof koppelen we aan de actualiteit en de belevingswereld van de kinderen. Naast een goede instructie
en stevige basis, werken we thematisch, spelend en onderzoekend. Wij leren de kinderen daarbij een kritische
en reflecterende houding aan. Door de leerstof betekenisvol te maken, vergroot de betrokkenheid en zijn
de kinderen gemotiveerd om te leren!

Onze prioriteiten:Wat u van de school mag verwachten:


Wat u van de leerkracht mag verwachten: