Welkom

De Leest is de openbare school in de nieuwe wijk Schoenmakershoek te Etten-Leur, gevestigd in het brede schoolgebouw De Pijler. In deze brede school zijn ook RK. Basisschool De Pontus, peuterspeelzaal De Turfjes (Stg. Psz), kinderdagverblijf De Sjoester (Surplus) en de BSO/TSO (Surplus) gehuisvest.
 
De Leest is in eerste instantie bedoeld als basisschool voor kinderen uit Attelaken, Leur en Schoenmakershoek. Dit zijn kinderrijke buurten, daarom vragen wij u beleefd uw kind(eren) tijdig aan te melden.
           
        
 


Inspectierapport juni 2016

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek 

Stichting LeerSaam
De Springplank